<

Tel Aviv Town House 1 là một dự án hoàn thành Pitsou Kedem Kiến trúc sư, và nó nằm ở Tel Aviv, Israel.
Nhà tồn tại theo chiều dọc, và được trang trí sang trọng, tông màu mờ đục nó cho vay một không khí sang trọng sạch sẽ.

Tel-Aviv-Town-House-1-15-800x1200
Tel-Aviv-Town-House-1-02-800x1163
Tel-Aviv-Town-House-1-03-800x533
Tel-Aviv-Town-House-1-04-800x533
Tel-Aviv-Town-House-1-05-800x533
Tel-Aviv-Town-House-1-06-800x533
Tel-Aviv-Town-House-1-07-800x533
Tel-Aviv-Town-House-1-08-800x533
Tel-Aviv-Town-House-1-09-800x519
Tel-Aviv-Town-House-1-10-800x533
Tel-Aviv-Town-House-1-11-800x533
Tel-Aviv-Town-House-1-12-800x533
Tel-Aviv-Town-House-1-13-800x533
Tel-Aviv-Town-House-1-14-800x533
Nguồn: St