<
Thiết kế: S+Na. – Sanuki+Nishizawa Architects
Chức năng: nhà ở tư nhân
Địa điểm: TP.HCM
Diện tích khu đất: 332 m2
Năm hoàn thành: 2013
Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki
 
01-0139-m-682x1024
 

02-0162-m-682x1024
03-9980-m-700x466
08-4670-m-682x1024
14-4928-m-682x1024
15-4847-m-682x1024
23-9935-m-700x466
16-4948-m-700x466
25-4801-m-682x1024
35-4724-m-682x1024
130716ANH-Diagram-700x471
ANH-Drawing2SECTION-700x558
ANH-Drawing1PLAN-700x989
Nguồn: St